TILFLUKTSROM

Bomberom i Kiberg på Varangerhalvøya.

Hver gang jeg er i området må jeg stoppe å beundre dette enkle men sinnrike byggverket som blev bygd av folk i Kiberg under Krigen som ligger i umiddelbar nærhet av bebyggelsen men som et fåtall vet om idag.Vet man ikke at det er der kan man stå og se på det uten å se det der det ligger murt uten sement og beskyttet mot bomber og prosjektiler og kunne nås fra nærmeste bebyggelse på få minutter når alarmen gikk. I utgangspunktet er vel et sligt byggverk verna ,men her synes jeg det burde jøres noe mer så som restaurering m.v.