Hvordan var livet i Varanger og Kiberg for 70-80 år siden

24. feb, 2019

VINTERRUTE FOR DAMPSKIBET VARANGER I VARANGERFJORDEN 1905.HER SER MAN AT BOSETNINGA LANGS NORDSIDA AV FJORDEN VAR HELT FORSKJELLIG FRA IDAG HER NEVNES PLASSA SOM ER UKJENT FOR DE FLESTE IDAG. SÅ SOM LILLE EKKERØYA SOM BLEV FRAFLYTTET FØRST PÅ 1950 TALLET OG FALKEKJEILA OG KVALNES OG LANGBUNES SÅ DET VAR VEL MULIG Å STOPPE BÅTEN VED SIGNAL MEN NÅR SØRVESTKULINGEN STOD PÅ OM VINTEREN UT FJORDEN KAN MAN TENKE SEG AT DET IKKE VAR ALLE ANLØP SOM VAR MULIG.
.

3. feb, 2019

I KIBY VED VADSØ VAR DET I TIDLIGERE TIDER BÅDE FISKEKJØP OG LANDHANDEL FOTO ARVID SVEN.

2. feb, 2019