Forsuring og forurensing i Langdalen på Varangerhalvøya.

Store deler av vassdraget såg slik ut på overflata.

Lengst øst på Varangerhalvøya ligger et lite vassdrag som heter Langdalen.Det var rimelig bra med ørret i vassdraget som var en egen stamme da det på grunn av flere ufremkommelige fosser ikke kunne komme andre arter opp dit.Men på sytti og åttitallet merket man at noe var galt.Det blev mer og mer en form for slimete algevekst i vassdraget og det blev mindre og mindre fisk til den omsider forsvant helt da fisk ikke kunne leve i området da den antagelig ville kveles av slim på hjellene.Det såg ut til at svineriet startet øverst i dalen ved et lite vann som heter Støvelvatnet og derifra spredde det seg nedover i dalen.I 1992 kontaktet jeg fiskeforvalter Leif Karlsen hos fylkesmannen og orienterte ham om hva som hadde skjedd.Han reagerte positift med en gang og vi tok en befaring hvor han undersøkte store deler av vassdraget med elektrisk fiske  og resultatet var at der fantes ikke tegn til ørret i vassdraget,Men store ansamlinger av stingsild som også indikerte at der var ingen som beitet på den og den var sikkert kommet til etter at forurensinga hadde tatt knekken på ørretten og i nedre del der den var var det tegn som tydet på at forurensinga var i tilbakegang i det området.Jeg kan da nevne at no 2016 når fisken er kommet tilbake ser man nesten ikke stingsild men man finner den i magen på ørretten.Så i 1992 blev det skrevet søknad til Distriktsveterinæren for Troms og Finnmark  om utsettelse av ny fisk i dalen.Den skulle hentes fra områder i nærheita hvor det var mulig at den var nært beslektet fra tidligere tider.Jeg anviste hvor vi kunne finne fjellørret i et nærliggende område som ikke hadde fysisk kontakt med Langdalsvassdraget,jeg konstruerte også oppbevaringskasser som stod i bekken som vi samlet fisken i mens den blev fanget med elektrisk fiske.Men etter noen dagers fangst hadde vi over hundrede fine ørreter som fjelltjenesten transporterte opp til Langdalen.I tillegg   bar jeg og familien opp en god del ørret.Etter vert kunne man se at forurensinga avtok i nedre del av vassdraget,Men enda for ti år siden var det umulig for fisk å leve i den øvre delen,Men ettervert som forurensinga forsvant oppover dalen trakk fisken etter og for noen år siden såg jeg fisk i det øverste vannet i dalen.Av potensielle forurensera på syttitallet hadde vi også sydvaranger gruver som var i drift og spydde ut røyk i store mengder og jeg kan også nevne at hver vinter i den tida var snyen kollsvart i området.En gang på syttitallet hadde vi en varm og nedbørsfattig sommer så myran i området var inntørket,Men plutselig først i September satte det inn med kraftig regn som varte i flere uker og hele Langdalen stod under vann.To persona som hadde kjørt til Persfjord for å jakte tilbake til Kramvik måtte snu da området såg ut som et hav som ikke var mulig å forsere.Utvaskinga av humus fra myran i området kan ha startet hele algeoppblomstringa og vært årsak til det som skjedde siden.Det er en kjennsjerning at før den tid blev det drevet et ganske aktivt fiske i dalen ,men ikke så mye at all fisk blev utryddet.Sjøl har jeg vært jevnlig i Langdalen helt siden 1958 da såg jeg fisk der og ingen tegn til forurensing.Det jeg har registrert i de senere år er at ørretbestanden er i sterk vekst etter flere år med vellykket gyting så litt fisking vil bare være av det gode.I tillegg har jeg rydda og renska flere oppvekstbekker som det er rikelig med småfisk i .Den må også ha noen steder å være for den tør ikke å svømme ut i hovedvassdraget før den er tre fire hekto da det er stor fare for å bli spist av en større slektning. Jeg er ivrig laksefisker og tar kvota i Komagelva vert år men Langdalen er mitt fritidsparadis og den beste rekreasjon jeg kan få er å arbeide i vassdraget vert år. Når man undersøker mageinnholdet hos fisken så finner man stingsild og marflua sistnevnte bevirker at ørretten er helt rød i kjøttet.I det siste er det kommet opplysninger i media om at på syttitallet kom det store mengder sur nedbør fra SørEuropa med sørlige vinder over hele Norge. Da jeg snakket med Leif Karlsen som no var ansatt hos fylkesmannen i Østfold kunne han fortelle at dernede var dem i gang med å kalke for fullt og det blev kalket over store områder sørover i landet og det er noe som det drives med enda og fisken er kommet tilbake. vist det var samme årsak i Langdalen så dødde den opprinnelige stammen ut og det blev ikke foretatt noe så den fisken som er der no er en helt ny stamme som både veks og trives og i tillegg er det krystallklart vann i bekken oppover dalen så skjer det ikke noe lignende i framtida så er det et fint område til rekreasjon og glede for mange.No ser man i media at det skal opprettes forskningsstasjoner i nasjonalparken på Varangerhalvøya .Det omtalte området ligg like utafor men det kan jo være interresant for det og er noen interresert så har jeg enda nedfrosne prøver fra den tida det var på det værste.I skrivende stund 11.10.2017 ser det ut til at jeg har fått svar på hvad svineriet var.Etter de opplysninger som er kommet fram i NRK er det noe som går under betegnelsen BLÅGRØNNE ALGER og som er svært giftige så da var det vel ikke rart at all fisk og liv døydde ut i vassdraget.Det blir advart sterkt mot å bade i vann hvor algen forekommer.Det store spørsmålet er hva forårsaket den kollosale oppblomstringen i et lite vassdrag oppe på Varangerhalvøya i en skrinn natur ca ei mils vei fra all menneskelig aktivitet i alle retninger.Det tok ca 30 år før svineriet forsvant og no er vannet i dalen krystallklart og allt ser ut til å være i sjønneste orden og fisken trives i vassdraget.Kiberg 11.10.2017 Sigmund J Næss.

 

Det utrulige er skjedd at i 2016 kan man oppleve dette,at fisken som blev satt ut har formert seg og har spredd seg til rundt i hele dalen som man no kan friskmelde da forurensinga er stort sett borte.

Slimet var nedi elvevannet og.