6. jan, 2016

Da bygda fikk telefon.

Det her skjedde på Langnes i Lenvik som postadressen var dengang rett etter at krigen var slutt og undertegnede var 9 år gammel.Noen ildsjeler fant ut at det måtte gå an å få telefon runft omkring i bygda.Før den tid hadde det vært en såkalt telegrafstasjon på gården Nordgår og dit måtte man om man skulle telefonere eller sende telegram som mange brukte i den tida.Den var sikkert underlagt krigsmakta så lenge krigen varte.Det låg felttelefoner og ledningsmateriell rundt omkring etter tyskertan som man sa og no setta noen ivrige sjeler igang.Telefonstolper var det lite av ,men der var alltids ei bjørk til disposisjon i rimelig nærhet.Iden tid var det bjørka som var domineranes der var jo et fåtall andre sorter og jeg husker ei enslig furu nedpå myra som vi kallte for storforra.Men året etter at krigen var slutt var vi skoleungan med å planta masse gran slik at da jeg kom tilbake tredve førti år seinere kjente jeg meg nesten ikke igjen.Jeg plantet seks graner på veien inn til huset vor vi bodde og da var dem blitt tre fire meter høge om dem står der enda vet jeg ikke.Jeg husker godt bygdas sprekinger som hang oppe i trean og saga ned greiner og festa telefonledninger.Jeg går ut ifra at ledningan ente opp på telegrafstasjonen etter å vært innom mesteparten av husan i bygda.For å skille ut kem man ringte til måtte vært apparat ha sitt signal jeg husker enda at vi hadde to korte og ett langt så når vi hørte det visste vi at det var noen som ville snakke med oss.Signalet fikk man ved å bruke veiva på telefonen og sveive kort og lengere etter behov.De samme feltapparatan har blitt brukt på skytebanan omkring i landet helt opp til vår tid.Et problem var at når man pratet med noen kunne alle som var tilknyttet linja høre på og enkelte blev så ivrige at dem trøkte inn klemma og deltok i samtalen og kunne da bli bedt på en penere måte om å dra et visst sted og ikke forstyrre andre.Kor lenge man brukte utstyret vet jeg ikke ,men det var ibruk da jeg dro fra bygda noen år etterpå.

 Sigmund Jarle Næss