Sånn var det stort sett i hele Langdalen i lang tid.Vidoen er rundt 10 år gammel.

 Opptaket er fra Langdalsvassdraget lengst øst på Varangerhalvøya

Forsuringa drepte ned all fisk i vassdraget og først for syv åtte år siden var det bedring å spore og no er stortsett alt borte og fisk kan leve i hele vassdraget.

Hva som var årsaken vites ikke ,men undertegnede har en god del frosne prøver av elendigheita visst noen skulle være interresert.