For dem som ikke har sett en såkalt støar før så ser dem en her.Den er på tur ned elva og ut isjøen etter en hard vinter i elva.Den har kvittet seg med den mørke vernefargen den hadde i gytetida og er blank og fin og har startet å spise derfor er den så lett å få på kroken,men den fargen den har no er også en vernefarge beregnet på sjøen mørk blålig på ryggen og lys under vanskelig å se både ovenfra og nedenfra som andre pelagiske fiskeslag.Forskjellen på den her og en fisk som er på tur opp i elva er at den er åleslank og veier mye mindre enn da den kom opp i elva.