Hvordan var livet i Varanger og Kiberg for 70-80 år siden

8. jan, 2018

Veien i forgrunnen er av nyere dato.Den gamle veien kom fra Kiberg til høyre for bilen og fortsatte omtrent der den nye går opp mot Domen og var det man i dag vil kalle en kjerreveg.Den gamle veien låg lavt i terrenget og fyltes fort av sne mens den nye går mer i høyden og i tillegg er løftet 4-5 meter over terrenget slik at vinden blåser sneen vekk.